دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf // [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

https://bayanbox.ir/view/4756263242493969412/y230.jpg

دانلود خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه pdf  // [ مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ] نوشته : الوین، ی، سو

 

خلاصه کتاب تغییر اجتماعی و توسعه (مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)

تالیف: الوین، ی، سو

ترجمه: محمود حبیبی مظاهری

به صورت PDF تایپ شده در 44 صفحه

 

توجه مهم : این خلاصه کتاب فقط جهت ارائه به عنوان پروژه و خلاصه کتاب به استاد می باشد و برای مطالعه جهت آزمون مناسب نمی باشد.

 

فهرست مطالب کامل کتاب
بخش اول – مکتب نوسازی
فصل اول : چشم انداز نوسازی
فصل دوم : مطالعات اولیھ نوسازی
فصل سوم : مطالعات نوسازی جدید
پانوشتھا
بخش دوم – مکتب وابستگی
فصل اول : چشم انداز وابستگی
فصل دوم : مطالعات سنتی وابستگی
فصل سوم : مطالعات وابستگی جدید
پانوشتھا
بخش سوم – مکتب نظام جھانی
فصل اول : چشم انداز نظام جھانی
فصل دوم : مطالعات جھان شمول در دیدگاه نظام جھانی
فصل سوم : مطالعات ملی در دیدگاه نظام جھانی
فصل چھارم : نتیجه گیری

 

 

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

https://s16.picofile.com/file/8424229642/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87.gif

آخرين مطالب
Designed By irjozveh Copyright © 2020